• Milletvekili Savaş’tan önemli açıklamalar…

  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş TBMM’ye sevk edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

  20:25:48 | 2017-10-09

  5 Ekim 2017 Perşembe günü AK Parti Hükümeti tarafından TBMM’ye sevk edilen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine Plan ve Bütçe Komisyonunda günü başlandı.

  Komisyonda ele alınacak konularla ilgili bir açıklama yapan Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, tasarının 130 madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplamda 133 maddeden oluştuğunu söyledi.

  Tasarının genel itibariyle istihdam, yatırım, üretim ve finansmanın teşvik edilmesi, kamu harcamalarının yönetiminde etkinliğin sağlanması, savunma sanayiine desteklerin artırılması, kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması, bütçeye gelir getirici tedbirler, vergi kanunları ve vergi mükelleflerine yeni kolaylıklar sağlanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsadığının altını çizen Mustafa Savaş maddelere açıklık getirdi.

  EN DÜŞÜK ASĞARİ ÜCRET NET 1404 TL..

  Asgari ücretlilerin 2017 yılında elde edecekleri net ücretlerini 1.404 TL’nin altına düşürmeyecek şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanmasının hedeflendiğini belirten Savaş, tasarının teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, serbest bölgeler ve sanayi sitelerinin yerleşim yeri dışına çıkarılmasına yönelik kolaylıklar sağlayacağının altını çizdi.

  İMALAT SANAYİNDE KDV İADESİ 2018’DE DEVAM EDECEK

  Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden tasarıyla imalat sanayine yönelik KDV iadesi ve indirimli kurumlar vergisi uygulamalarının 2018 yılında da devam etmesinin sağlanacağını açıklayan Mustafa Savaş şu açıklamaları yaptı:

  “Eğitimde öğrencilerimizin teknolojik imkânlardan daha fazla yararlanması için uygulanan FATİH projesi kapsamında tedarik edilecek çeşitli mal ve hizmetlere vergi muafiyeti getiriliyor. Elektronik haberleşme sektöründen alınan vergi ve diğer mali yükümlülüklerin hesaplanma yöntemleri yeniden belirleniyor. Çeşitli adlar altında cep telefonu görüşmelerinden % 25’ten % 5’e kadar farklı oranlarda alınan özel iletişim vergisi oranları % 7,5’e sabitlenecek. Ayrıca iletişim sektörüne yönelik olarak cep telefonu abonelerinin yurtdışında yaptıkları kullanımlara ilişkin verilen roaming hizmetine ilişkin bedel KDV ve özel iletişim vergisinden istisna tutulacak.”

  “EMLAK VERGİSİNDEKİ YÜKSEK ARTIŞLARIN

  ÖNÜNE GEÇMEYİ HEDEFLİYORUZ..”

  Emlak vergisinin hesabında baz alınan değerlerdeki yüksek artışların önüne geçebilmek amacıyla da çalışmalar yapıldığını belirten Mustafa Savaş, ilgili gayrimenkulün 2017 yılında arsa veya arazi değeri neyse 2018 yılında yapılacak değer artışının 2017 değerinin % 50’sini geçmeyecek şekilde belirlenmesine yönelik bir düzenleme yapıldığını ifade etti.

  Kültür ve Turizm, Orman ve Su İşleri veya Maliye Bakanlıkları’nca taşınmaz tahsis edilen turizm yatırımcılarına ve işletmecilerine yönelik teşvik düzenlemeleri kapsamında sözleşme sürelerinin 49 yıla uzatılmasının hedeflendiğini söyleyen AK Parti Milletvekili ve Komisyon Üyesi Savaş, “Şehit yakınlarına yönelik de çalışmalar yapılıyor. Şehit yakınları ile gazilere istihdam hakkı kapsamında yaş sınırı kaldırıyoruz. Hizmetli kadrolarında çalışan gazilerin doğrudan memur kadrolarına atanması sağlanıyor. Vergi mükelleflerine kolaylık sağlamak amacıyla da vergi dairelerinde yapılan tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesine imkan sağlayacak yetki düzenlemesi yapıyoruz” diye konuştu.

  Milletvekili Mustafa Savaş tasarının diğer maddelerine yönelik yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

  “Köy Kanununa göre evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazların taksitlerini ödemek ve bina yapmak için 31/12/2020 tarihine kadar süre verilecek. Ayrıca tüzel kişiliği kaldırılan köylerden alınması gereken vergi ve harçlara ilişkin muafiyet ve istisnalar 31/12/2020’ye kadar uzatılıyor. Mevcut durumda, 19/7/2003 tarihinden önce Hazine taşınmazları üzerinde izinsiz yapılan binaların sahiplerine bu taşınmazlar doğrudan belediyeler tarafından satılmaktadır. Düzenleme ile 31/12/2009 tarihinden önce yapılan izinsiz yapılar da bu kapsama alınmaktadır. Ayrıca, kaçak sarmalık tütün ticareti ile mücadeleye ilişkin olarak ceza ve müeyyideler getiriliyor.”